فرمول بدست آوردن قیمت
1️⃣سکه امامی🏅از انس جهانی:
(قیمت یک دلار × قیمت یک انس طلا)
÷ ۴.۲۴۹۲۷

2️⃣مظنه🏵طلا ۱۷(۷۰۵) عیار از انس جهانی:
(قیمت یک دلار × قیمت یک انس طلا)
÷ ۹.۵۷۴۲

3️⃣مثقال⚱️طلا ۱۸(۷۵۰) عیار از انس جهانی:
(قیمت یک دلار × قیمت یک انس طلا)
÷ ۸.۹۹۹

4️⃣گرم🎖طلا ۱۸(۷۵۰) عیار از مظنه بازار ایران:
مثقال طلا ۱۷ عیار (آبشده رایج)
÷ ۴.۳۳۱۸

⚜️یک اونس طلا: ۳۱.۱۰۳۴۳۱ گرم عیار ۲۴ (۹۹۹.۹)
💫یک مثقال طلا: ۴.۶۰۸۳ گرم
🔂یک گرم: ۱۰۰۰ سوت
💎یک قیراط: ۲۰۰ سوت
✴️وزن مسکوکات(سکه‌ها) ‌با طلا ۲۱.۶(۹۰۰)عیار:
تمام بهار آزادی(امامی،طرح قدیم)۸.۱۳۳گرم
نیم بهار‌ آزادی ۴.۰۶۶۵ گرم
ربع بهار آزادی ۲.۰۳۲۲۵ گرم